Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Peter Bobík

Starosta

Moje priority

  • dokončenie areálu obecného cintorína vrátane oplotenia
  • rekonštrukcia kultúrneho domu (interiéru), obnova vybavenia kultúrneho domu
  • pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií
  • podpora športových aktivít v obci
  • zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci trvalá aktualizácia a informovanosť občanov prostredníctvom moderných spôsobov komunikácie
  • zlepšená údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

Okrem týchto bodov chcem byť nápomocný a otvorený k občanom pri riešení ich problémov. Osobitnú pozornosť budem venovať príležitostiam pre riešenie odkanalizovania obce vzhľadom na finančnú náročnosť.

O ďalších aktivitách budete informovaní na tejto webovej stránke.